Podatki CIT http://kongresfr.pl VAT i akcyza Tue, 28 Apr 2020 21:18:03 +0000 pl-PL hourly 1 http://wordpress.org/?v=5.4.1 Podatek od sprzedaży nieruchomości z powodu wady aktu notarialnego http://kongresfr.pl/2020/04/28/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-z-powodu-wady-aktu-notarialnego/ http://kongresfr.pl/2020/04/28/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-z-powodu-wady-aktu-notarialnego/#respond Tue, 28 Apr 2020 21:18:03 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-z-powodu-wady-aktu-notarialnego/ Przepisy zakładają, że jeśli do transakcji przy sprzedaży nieruchomości dochodzi po 5 latach od nabycia to będzie to transakcja zwolniona z podatku. Czasami jednak przy wadach aktu notarialnego konieczne będzie przygotowanie drugiej umowy. Wtedy to ta druga data jest właściwą, jeśli chodzi o datę nabycia nieruchomości. Przy niektórych transakcjach konieczne jest zawieranie umowy w ramach aktu notarialnego. Bez tego cała czynność będzie nieważna. Jest tak również przy kupnie nieruchomości. Trzeba więc sprawdzać czy cały dokument jest przez notariusza prawidłowo przygotowany, czy znajdują się na nim podpisy, bez podpisu na oryginalne cała umowa będzie nieważna. Za tym mogą jednak iść poważne skutki podatkowe. Nie było sprzedaży, bo nie ma aktu Podobna sytuacja już się przydarzyła. Wydawało się podatnikowi, że w 2002 roku kupił jakieś grunty. W 2008 chciał, by zostały one podzielone, czego dokonano rok później wtedy jednak okazało się, że notariusz nie podpisał oryginalnego aktu w związku z tym do ksiąg wieczystych wpisano na nowo poprzednich właścicieli. Prawo do zwolnienia podatkowego przy sprzedaży nieruchomości Żeby to zmienić trzeba było jeszcze raz zawrzeć umowę sprzedaży w ramach aktu notarialnego, który nawiązywał do wcześniejszego dokumentu, który był nieważny. Jednocześnie wystąpiono o interpretację obowiązujących przepisów podatkowych. Sugerował on, że nie powinien płacić podatku dochodowego, ponieważ do faktycznego nabycia doszło w 2002 roku, a więc termin 5 lat już minął. Izba Skarbowa nie przychyliła się jednak do jego interpretacji i uznała, że musi się liczyć z zapłatą podatku. Liczy się druga data W interpretacji z 19 czerwca 2015 r. doszło do kwestionowania tych opisów, które podał podatnik, że do nabycia doszło w 2002 roku. W rzeczywistości bowiem brak podpisów na akcie to znak, że nie ma on mocy prawnej, a więc do transakcji w ogóle nie doszło. Opłacanie podatku gruntowego oraz posiadanie nieruchomości, w świetle przepisów nie ma żadnego znaczenia ponieważ sama czynność prawna nabycia była nieważna. Nie nabywa się własności przez samą zapłatę, lecz przez całą umowę, która jest przygotowana w przepisanej formie pisemnej. Jeśli więc sprzedaży nie było w 2002 to tak naprawdę doszło do tego dopiero w 2015 roku. Tak więc podatnik jeśli chce sprzedać działki musi czekać pięć lat od końca roku 2015. Fiskus powtórzył to, co mówią prawnicy Ta interpretacja jest dla podatnika niekorzystna, ale nie będzie można jej obalić, ponieważ prawo wymaga podpisu notariusza, jeśli go nie ma to akt jest nieważny i takie twierdzenia potwierdzają również prawnicy. Na takie nieprawidłowości zwracał uwagę Michał Królikowski – wiceminister sprawiedliwości. Podkreślał on, że w polskim prawie nie ma takich przepisów, które pozwalają na wejście w prawo własności w przypadku błędów notariusza.

Artykuł Podatek od sprzedaży nieruchomości z powodu wady aktu notarialnego pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Przepisy zakładają, że jeśli do transakcji przy sprzedaży nieruchomości dochodzi po 5 latach od nabycia to będzie to transakcja zwolniona z podatku. Czasami jednak przy wadach aktu notarialnego konieczne będzie przygotowanie drugiej umowy. Wtedy to ta druga data jest właściwą, jeśli chodzi o datę nabycia nieruchomości. Przy niektórych transakcjach konieczne jest zawieranie umowy w ramach aktu notarialnego. Bez tego cała czynność będzie nieważna.

Jest tak również przy kupnie nieruchomości. Trzeba więc sprawdzać czy cały dokument jest przez notariusza prawidłowo przygotowany, czy znajdują się na nim podpisy, bez podpisu na oryginalne cała umowa będzie nieważna. Za tym mogą jednak iść poważne skutki podatkowe. Nie było sprzedaży, bo nie ma aktu Podobna sytuacja już się przydarzyła. Wydawało się podatnikowi, że w 2002 roku kupił jakieś grunty. W 2008 chciał, by zostały one podzielone, czego dokonano rok później wtedy jednak okazało się, że notariusz nie podpisał oryginalnego aktu w związku z tym do ksiąg wieczystych wpisano na nowo poprzednich właścicieli. Prawo do zwolnienia podatkowego przy sprzedaży nieruchomości Żeby to zmienić trzeba było jeszcze raz zawrzeć umowę sprzedaży w ramach aktu notarialnego, który nawiązywał do wcześniejszego dokumentu, który był nieważny. Jednocześnie wystąpiono o interpretację obowiązujących przepisów podatkowych. Sugerował on, że nie powinien płacić podatku dochodowego, ponieważ do faktycznego nabycia doszło w 2002 roku, a więc termin 5 lat już minął. Izba Skarbowa nie przychyliła się jednak do jego interpretacji i uznała, że musi się liczyć z zapłatą podatku. Liczy się druga data W interpretacji z 19 czerwca 2015 r. doszło do kwestionowania tych opisów, które podał podatnik, że do nabycia doszło w 2002 roku. W rzeczywistości bowiem brak podpisów na akcie to znak, że nie ma on mocy prawnej, a więc do transakcji w ogóle nie doszło. Opłacanie podatku gruntowego oraz posiadanie nieruchomości, w świetle przepisów nie ma żadnego znaczenia ponieważ sama czynność prawna nabycia była nieważna. Nie nabywa się własności przez samą zapłatę, lecz przez całą umowę, która jest przygotowana w przepisanej formie pisemnej. Jeśli więc sprzedaży nie było w 2002 to tak naprawdę doszło do tego dopiero w 2015 roku.

Tak więc podatnik jeśli chce sprzedać działki musi czekać pięć lat od końca roku 2015. Fiskus powtórzył to, co mówią prawnicy Ta interpretacja jest dla podatnika niekorzystna, ale nie będzie można jej obalić, ponieważ prawo wymaga podpisu notariusza, jeśli go nie ma to akt jest nieważny i takie twierdzenia potwierdzają również prawnicy. Na takie nieprawidłowości zwracał uwagę Michał Królikowski – wiceminister sprawiedliwości. Podkreślał on, że w polskim prawie nie ma takich przepisów, które pozwalają na wejście w prawo własności w przypadku błędów notariusza.

Artykuł Podatek od sprzedaży nieruchomości z powodu wady aktu notarialnego pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2020/04/28/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-z-powodu-wady-aktu-notarialnego/feed/ 0
Skutki podatkowe leasingu http://kongresfr.pl/2020/04/04/skutki-podatkowe-leasingu/ http://kongresfr.pl/2020/04/04/skutki-podatkowe-leasingu/#respond Sat, 04 Apr 2020 11:49:06 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/skutki-podatkowe-leasingu/ — Ogół zasad dotyczących leasingu na samochód określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta mówi, że tego typu koszty, a więc związane z dzierżawą pojazdu nie mieszczą się w tzw. kilometrówce. Na początku bieżącego roku rozpoznano zaś sprawę, w której to organy podatkowe nałożyły na spółkę zawyżoną kwotę wydatków, z tytułu uzyskania przychodów na skutek bezzasadnego zaliczenia do nich wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Osąd, uwarunkowany został tym, iż wg organów podatkowych zasady dzierżawy samochodu, nie były zgodne z obowiązującym prawem. Stanowisko to poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sugerując że prawo do zaliczania w koszty uzyskania przychodów posiada jedynie podatnik, który pociąga za sobą wydatki pojazdu, który do niego nie należy. Niemniej, istnieją tu pewne ograniczenia. Mianowicie, chodzi tu o dwa aspekty. Pierwszym jest iloczyn przejechanych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Drugim, zależność od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przytoczonym przykładzie, podatnik nie uwzględnił tej drugiej, z wymienionych kwestii, która jest elementem obowiązkowym pozytywnie rozpatrzonej sprawy. Równie istotną zależnością jest sama umowa dzierżawy, w tej sytuacji, spółka użytkowała pojazd na podstawach umowy, niemniej nie jest ona jednoznacznym potwierdzeniem i gwarancją obniżenia podstawy opodatkowania o uiszczony przez siebie czynsz dzierżawny, a nawet wydatków, mimo iż były udokumentowane odpowiednimi fakturami. Jedynym warunkiem uznania umowy na mocy której odpłatnie przekazywany jest składnik majątku do używania innej osobie jest aby oddający rzecz był jej właścicielem. Jeśli chodzi o opodatkowanie VAT, to w przypadku leasingu pojazdu jest on często powiązany z rzeczywistą wartością samochodu. Niemniej do tematu powrócimy przy okazji sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego. Wracając do przytoczonej sprawy. Bardzo ciekawym aspektem w tym przypadku jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mianowicie, organ uznał, iż podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a co się z tym wiąże, ma również obowiązek pokrycia kosztów związanych z umową, ale także eksploatacją samochodu, bez prawa do ubiegania się o zwrot. Niemniej, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości iloczynu przebytych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Co ważne, podatnik nie może w tym przypadku uwzględnić kosztów związanych z comiesięczną opłatą za wynajem pojazdu.

Artykuł Skutki podatkowe leasingu pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
— Ogół zasad dotyczących leasingu na samochód określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta mówi, że tego typu koszty, a więc związane z dzierżawą pojazdu nie mieszczą się w tzw. kilometrówce. Na początku bieżącego roku rozpoznano zaś sprawę, w której to organy podatkowe nałożyły na spółkę zawyżoną kwotę wydatków, z tytułu uzyskania przychodów na skutek bezzasadnego zaliczenia do nich wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Osąd, uwarunkowany został tym, iż wg organów podatkowych zasady dzierżawy samochodu, nie były zgodne z obowiązującym prawem. Stanowisko to poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sugerując że prawo do zaliczania w koszty uzyskania przychodów posiada jedynie podatnik, który pociąga za sobą wydatki pojazdu, który do niego nie należy. Niemniej, istnieją tu pewne ograniczenia. Mianowicie, chodzi tu o dwa aspekty. Pierwszym jest iloczyn przejechanych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Drugim, zależność od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przytoczonym przykładzie, podatnik nie uwzględnił tej drugiej, z wymienionych kwestii, która jest elementem obowiązkowym pozytywnie rozpatrzonej sprawy. Równie istotną zależnością jest sama umowa dzierżawy, w tej sytuacji, spółka użytkowała pojazd na podstawach umowy, niemniej nie jest ona jednoznacznym potwierdzeniem i gwarancją obniżenia podstawy opodatkowania o uiszczony przez siebie czynsz dzierżawny, a nawet wydatków, mimo iż były udokumentowane odpowiednimi fakturami. Jedynym warunkiem uznania umowy na mocy której odpłatnie przekazywany jest składnik majątku do używania innej osobie jest aby oddający rzecz był jej właścicielem. Jeśli chodzi o opodatkowanie VAT, to w przypadku leasingu pojazdu jest on często powiązany z rzeczywistą wartością samochodu. Niemniej do tematu powrócimy przy okazji sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego. Wracając do przytoczonej sprawy.

Bardzo ciekawym aspektem w tym przypadku jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mianowicie, organ uznał, iż podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a co się z tym wiąże, ma również obowiązek pokrycia kosztów związanych z umową, ale także eksploatacją samochodu, bez prawa do ubiegania się o zwrot. Niemniej, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości iloczynu przebytych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Co ważne, podatnik nie może w tym przypadku uwzględnić kosztów związanych z comiesięczną opłatą za wynajem pojazdu.

Artykuł Skutki podatkowe leasingu pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2020/04/04/skutki-podatkowe-leasingu/feed/ 0
Jak ma wyglądać odwrotne obciążenie w obrocie sprzętem elektronicznym? http://kongresfr.pl/2020/03/07/jak-ma-wygladac-odwrotne-obciazenie-w-obrocie-sprzetem-elektronicznym/ http://kongresfr.pl/2020/03/07/jak-ma-wygladac-odwrotne-obciazenie-w-obrocie-sprzetem-elektronicznym/#respond Sat, 07 Mar 2020 01:12:04 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/jak-ma-wygladac-odwrotne-obciazenie-w-obrocie-sprzetem-elektronicznym/ Nowe przepisy sprawiają, że dostawca sprzętu elektronicznego zyska nowe możliwości, których mu dotychczas brakowało. Będzie mógł dokonać weryfikacji statusu nabywcy, co stanie się możliwe dzięki dostępnej online bazie podatników VAT przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy dadzą mu również możliwość skorzystania z procedury, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego, będzie zobowiązany potwierdzić, że nabywca rzeczywiście jest zarejestrowany jako podatnik VAT i to zarówno czynny, jak i zwolniony. Już 1 lipca 2015 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o VAT, a wraz z nią w polskim prawie pojawia się mechanizm odwrotnego obciążenia. Nabywcy wyrobów elektronicznych, których wartość łączna przekracza 20 tysięcy PLN stają się więc zobowiązani do odprowadzenia podatku VAT. Mechanizm odwróconego obciążenia odnosi się do sprzętów takich, jak telefony komórkowe, komputery przenośne oraz konsole do gier wideo. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze znajduje on zastosowanie, te ostatnie jest bowiem uzależnione między innymi od warunku posiadania przez nabywcę statusu czynnego płatnika VAT. Oczywiście, dostawcy muszą także liczyć się z pewnymi ograniczeniami, jeśli bowiem chcą rozliczyć transakcję na zasadach przewidzianych dla mechanizmu odwróconego obciążenia, oczekuje się od nich, że podejmą wszelkie środki, aby doszło do rzetelnego rozliczenia podatku od tego rodzaju dostaw. Nie można zatem dokonać zaniedbania związanego z ryzykiem, że odbiorca nie jest podatnikiem VAT czynnym. Już choćby dlatego na dostawcach ciąży obowiązek zachowania należytej staranności podczas weryfikowania statusu podatkowego kontrahenta. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z bazy online, która jest właśnie przygotowywana i ma być dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość skorzystania z procedury przerzucającej ciężar związany z weryfikacją na naczelnika urzędu skarbowego. Nie można też zapominać o tym, że konieczne jest upewnienie się, czy osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu podatnika VAT jest w ogóle do tego uprawniona. Tu konieczna jest analiza tych rejestrów, które gromadzą dane dotyczące przedsiębiorców. Szczególnie przydatny może być w tym kontekście Krajowy Rejestr Sądowy oraz dane zbierane przez Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej.

Artykuł Jak ma wyglądać odwrotne obciążenie w obrocie sprzętem elektronicznym? pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Nowe przepisy sprawiają, że dostawca sprzętu elektronicznego zyska nowe możliwości, których mu dotychczas brakowało. Będzie mógł dokonać weryfikacji statusu nabywcy, co stanie się możliwe dzięki dostępnej online bazie podatników VAT przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy dadzą mu również możliwość skorzystania z procedury, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego, będzie zobowiązany potwierdzić, że nabywca rzeczywiście jest zarejestrowany jako podatnik VAT i to zarówno czynny, jak i zwolniony.

Już 1 lipca 2015 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o VAT, a wraz z nią w polskim prawie pojawia się mechanizm odwrotnego obciążenia. Nabywcy wyrobów elektronicznych, których wartość łączna przekracza 20 tysięcy PLN stają się więc zobowiązani do odprowadzenia podatku VAT. Mechanizm odwróconego obciążenia odnosi się do sprzętów takich, jak telefony komórkowe, komputery przenośne oraz konsole do gier wideo. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze znajduje on zastosowanie, te ostatnie jest bowiem uzależnione między innymi od warunku posiadania przez nabywcę statusu czynnego płatnika VAT. Oczywiście, dostawcy muszą także liczyć się z pewnymi ograniczeniami, jeśli bowiem chcą rozliczyć transakcję na zasadach przewidzianych dla mechanizmu odwróconego obciążenia, oczekuje się od nich, że podejmą wszelkie środki, aby doszło do rzetelnego rozliczenia podatku od tego rodzaju dostaw. Nie można zatem dokonać zaniedbania związanego z ryzykiem, że odbiorca nie jest podatnikiem VAT czynnym. Już choćby dlatego na dostawcach ciąży obowiązek zachowania należytej staranności podczas weryfikowania statusu podatkowego kontrahenta. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z bazy online, która jest właśnie przygotowywana i ma być dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość skorzystania z procedury przerzucającej ciężar związany z weryfikacją na naczelnika urzędu skarbowego. Nie można też zapominać o tym, że konieczne jest upewnienie się, czy osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu podatnika VAT jest w ogóle do tego uprawniona. Tu konieczna jest analiza tych rejestrów, które gromadzą dane dotyczące przedsiębiorców. Szczególnie przydatny może być w tym kontekście Krajowy Rejestr Sądowy oraz dane zbierane przez Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej.

Artykuł Jak ma wyglądać odwrotne obciążenie w obrocie sprzętem elektronicznym? pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2020/03/07/jak-ma-wygladac-odwrotne-obciazenie-w-obrocie-sprzetem-elektronicznym/feed/ 0
Świadczenia urlopowe http://kongresfr.pl/2019/12/22/swiadczenia-urlopowe/ http://kongresfr.pl/2019/12/22/swiadczenia-urlopowe/#respond Sun, 22 Dec 2019 03:27:04 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/swiadczenia-urlopowe/ Tematem tego artykułu, jest omówienie kwestii dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Głównym aspektem jest jednak pytanie, czy można do nich doliczyć świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawców, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego można wywnioskować, że nie rozróżnia świadczeń urlopowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i z innego źródła. Niemniej jednak, nie ma wzmianki o tym jakoby źródłem finansowania świadczeń urlopowych dla celów zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów mógł być tylko zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Można zatem uznać, że jest to warunek opcjonalny, spełniony przez pracodawcę, z czego wynika, że świadczenia urlopowe powinny być wypłacane zgodnie z przyjętymi normami. Zmiany w nieujawnionych przychodach. Ogólnie rzecz biorąc, opierając się na ustawie, trzeba uznać iż świadczenia urlopowe muszą być zgodne również z regułami funkcjonowania zakładu pracy. Co znaczy, że wydatki na świadczenia urlopowe pośrednio podlegają uwzględnieniu w ramach kosztów uzyskania przychodu poprzez zaliczenie do nich odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetle obowiązującego prawa, jest to zabieg korzystny, niemniej dotyczy jedynie części pracodawców. Przywilej ten dotyczy jedynie tych pracodawców, którzy na dzień pierwszego stycznia, zatrudniali dwudziestu pracowników w systemie pełnoetatowym. Pracodawcy Ci z powodzeniem mogą korzystać z przywileju który określa dowolne kształtowanie wysokości odpisu na ten fundusz lub rezygnację z jego tworzenia. Jednak tylko jeżeli postanawia tak układ zbiorowy pracy, a gdy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, obowiązuje już regulamin wynagradzania. Jak rzecz wygląda w przypadku pracodawców,którzy zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników? Tak grupa pracodawców, zgodnie z ustawą 4-6 artykułu, wypłacają świadczenia urlopowe, dodatkowo wspierane przez ZFŚS, w ramach specjalnej formy aktywności pracodawcy. Ustawa z początku lat dziewięćdziesiątych o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną (czyli świadczenia, zgodne z zasadami funduszu), o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ministerswo Finansów jako organ regulujący, ustaliło jednak odrębne zasady dla niektórych pracodawców. Chodzi tu o koszty jakie stanowią opisy, z których tworzone są zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. W innych sytuacjach, wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Artykuł Świadczenia urlopowe pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Tematem tego artykułu, jest omówienie kwestii dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Głównym aspektem jest jednak pytanie, czy można do nich doliczyć świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawców, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego można wywnioskować, że nie rozróżnia świadczeń urlopowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i z innego źródła. Niemniej jednak, nie ma wzmianki o tym jakoby źródłem finansowania świadczeń urlopowych dla celów zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów mógł być tylko zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Można zatem uznać, że jest to warunek opcjonalny, spełniony przez pracodawcę, z czego wynika, że świadczenia urlopowe powinny być wypłacane zgodnie z przyjętymi normami. Zmiany w nieujawnionych przychodach. Ogólnie rzecz biorąc, opierając się na ustawie, trzeba uznać iż świadczenia urlopowe muszą być zgodne również z regułami funkcjonowania zakładu pracy. Co znaczy, że wydatki na świadczenia urlopowe pośrednio podlegają uwzględnieniu w ramach kosztów uzyskania przychodu poprzez zaliczenie do nich odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetle obowiązującego prawa, jest to zabieg korzystny, niemniej dotyczy jedynie części pracodawców. Przywilej ten dotyczy jedynie tych pracodawców, którzy na dzień pierwszego stycznia, zatrudniali dwudziestu pracowników w systemie pełnoetatowym. Pracodawcy Ci z powodzeniem mogą korzystać z przywileju który określa dowolne kształtowanie wysokości odpisu na ten fundusz lub rezygnację z jego tworzenia. Jednak tylko jeżeli postanawia tak układ zbiorowy pracy, a gdy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, obowiązuje już regulamin wynagradzania. Jak rzecz wygląda w przypadku pracodawców,którzy zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników? Tak grupa pracodawców, zgodnie z ustawą 4-6 artykułu, wypłacają świadczenia urlopowe, dodatkowo wspierane przez ZFŚS, w ramach specjalnej formy aktywności pracodawcy.

Ustawa z początku lat dziewięćdziesiątych o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną (czyli świadczenia, zgodne z zasadami funduszu), o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ministerswo Finansów jako organ regulujący, ustaliło jednak odrębne zasady dla niektórych pracodawców. Chodzi tu o koszty jakie stanowią opisy, z których tworzone są zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. W innych sytuacjach, wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Artykuł Świadczenia urlopowe pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/12/22/swiadczenia-urlopowe/feed/ 0
Kwestie podatkowe dla studentów http://kongresfr.pl/2019/12/16/kwestie-podatkowe-dla-studentow/ http://kongresfr.pl/2019/12/16/kwestie-podatkowe-dla-studentow/#respond Mon, 16 Dec 2019 13:21:38 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/kwestie-podatkowe-dla-studentow/ Istnieje wiele sposobów zarabiania pieniędzy dla studentów. Mogą to być różnego rodzaju konkursy, dostawanie pieniędzy za osiąganie dobrych ocen – szczególnie na prywatnych uczelniach – lub płatne staże. Należy jednak wiedzieć, jak w takich sytuacjach rozwiązuje się kwestie podatkowe, bowiem pozwoli nam to na uniknięcie znacznych kłopotów. Staże czy praktyki, szczególnie te płatne, są obecnie bardzo atrakcyjne dla studentów. Dawno już minęły bowiem czasy, kiedy takie rzeczy polegały wyłącznie na przysłowiowym „parzeniu kawy” – obecnie faktycznie pozwalają one na zdobycie nowych, przydatnych umiejętności. Musimy jednak mieć na uwadze to, że wynagrodzenie w takim przypadku jest w świetle prawa traktowane jako dochód, a zatem trzeba uwzględnić je przy okazji wypełniania swojego PIT-u. Niektóre uczelnie wspomagają również finansowo swoich studentów wybierających się na praktyki, choć nie zdarza się to zbyt często – głównie w przypadku zagranicznych wyjazdów. Kwota wolna od podatku w przypadku takich świadczeń to 2 280 zł. Inną kwestią są pieniądze ofiarowywane studentom w zamian za otrzymywane przez nich dobre oceny. Zasada jest tutaj bardzo prosta – za każdą piątkę w indeksie można otrzymać na przykład 100 zł. Na szczęście jednak takie nagrody nie podlegają opodatkowaniu, zatem możemy przyjmować je bez obaw co do tego, że potem wynikną w związku z tym jakiekolwiek problemy z Urzędem Skarbowym. Innym rodzajem nagród są te uzyskane w najróżniejszych konkursach na uczelniach – w tym przypadku są one zwolnione od podatku jedynie do kwoty 760 zł. Pamiętaj, jako student też możesz pomóc organizacjom pozarządowym i przekazać swój 1% podatku – sprawdź jak!

Artykuł Kwestie podatkowe dla studentów pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Istnieje wiele sposobów zarabiania pieniędzy dla studentów. Mogą to być różnego rodzaju konkursy, dostawanie pieniędzy za osiąganie dobrych ocen – szczególnie na prywatnych uczelniach – lub płatne staże.

Należy jednak wiedzieć, jak w takich sytuacjach rozwiązuje się kwestie podatkowe, bowiem pozwoli nam to na uniknięcie znacznych kłopotów. Staże czy praktyki, szczególnie te płatne, są obecnie bardzo atrakcyjne dla studentów. Dawno już minęły bowiem czasy, kiedy takie rzeczy polegały wyłącznie na przysłowiowym „parzeniu kawy” – obecnie faktycznie pozwalają one na zdobycie nowych, przydatnych umiejętności. Musimy jednak mieć na uwadze to, że wynagrodzenie w takim przypadku jest w świetle prawa traktowane jako dochód, a zatem trzeba uwzględnić je przy okazji wypełniania swojego PIT-u. Niektóre uczelnie wspomagają również finansowo swoich studentów wybierających się na praktyki, choć nie zdarza się to zbyt często – głównie w przypadku zagranicznych wyjazdów. Kwota wolna od podatku w przypadku takich świadczeń to 2 280 zł. Inną kwestią są pieniądze ofiarowywane studentom w zamian za otrzymywane przez nich dobre oceny.

Zasada jest tutaj bardzo prosta – za każdą piątkę w indeksie można otrzymać na przykład 100 zł. Na szczęście jednak takie nagrody nie podlegają opodatkowaniu, zatem możemy przyjmować je bez obaw co do tego, że potem wynikną w związku z tym jakiekolwiek problemy z Urzędem Skarbowym. Innym rodzajem nagród są te uzyskane w najróżniejszych konkursach na uczelniach – w tym przypadku są one zwolnione od podatku jedynie do kwoty 760 zł.

Pamiętaj, jako student też możesz pomóc organizacjom pozarządowym i przekazać swój 1% podatku – sprawdź jak!

Artykuł Kwestie podatkowe dla studentów pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/12/16/kwestie-podatkowe-dla-studentow/feed/ 0
Samodzielna księgowość, księgowy czy biuro rachunkowe – która opcja okaże się najlepsza dla Twojej firmy? http://kongresfr.pl/2019/12/06/samodzielna-ksiegowosc-ksiegowy-czy-biuro-rachunkowe-ktora-opcja-okaze-sie-najlepsza-dla-twojej-firmy/ http://kongresfr.pl/2019/12/06/samodzielna-ksiegowosc-ksiegowy-czy-biuro-rachunkowe-ktora-opcja-okaze-sie-najlepsza-dla-twojej-firmy/#respond Fri, 06 Dec 2019 20:57:38 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/samodzielna-ksiegowosc-ksiegowy-czy-biuro-rachunkowe-ktora-opcja-okaze-sie-najlepsza-dla-twojej-firmy/ ​ Na odpowiednią księgowość decydujemy się, gdy zakładamy firmę lub zachodzą w niej odpowiednio duże zmiany. Opcji, na które możemy się zdecydować, jest naprawdę wiele. Trzy najpopularniejsze z nich to wybór samodzielny księgowego, narzędzia do samodzielnego prowadzenia księgowości lub wybór biura rachunkowego, które będzie za naszą księgowość odpowiedzialne. Która z tych opcji okaże się najlepsza w danej firmie oraz czym one się różnią? Na te pytanie odpowiadamy poniżej. Zacznijmy od charakterystyki narzędzi do prowadzenia samodzielniej księgowości. Jest ich na rynku bardzo wiele i nie będziemy skupiać się na konkretnych z nich, pewne jest jednak to, że nie będzie problemu z dopasowaniem takiego narzędzia, by faktycznie odpowiadało na nasze rzeczywiste potrzeby. Zazwyczaj taka opcja – jedno z narzędzi – będzie najtańszą ze wszystkich trzech, co dla wielu jest plusem, zwłaszcza jeżeli chcemy ograniczać nasze koszty w tym zakresie. Minus jest jednak taki, że wtedy najczyściej my, samodzielnie, musimy odpowiadać za księgowość naszej firmy – musimy mieć na to czas, podobnie będzie ze zdobyciem odpowiedniej wiedzy oraz jej aktualizacją. Jeżeli firma jest mała a mym mamy możliwości, by samodzielnie prowadzić swoją księgowość, zdecydowanie się na odpowiednie narzędzie może być naprawdę dobrą opcją. Same narzędzia stają się coraz prostsze i intuicyjne, jednak nie zajmą się naszą księgowością za nas automatycznie – to wymaga znaczącego podkreślenia. Innym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług zatrudnionego u nas księgowego. Opcja taka będzie jednak odpowiednia wtedy, jeżeli nasza firma faktycznie wymaga tego, by codziennie pracował w niej księgowy. Może się bowiem okazać, że nie ma dla niego tak dużo zadań, co sprawi, że poniesione przez nas koszty będą nieproporcjonalne do świadczonych nam przez pracownika usług. Pamiętajmy, że koszt to nie tylko sama pensja. Nie zapominajmy o szkoleniach, kursach, sprzęcie do pracy czy odpowiedniej przestrzeni w naszym biurze – wszystko to sprawia, że samodzielny księgowy jest opcją raczej drogą, lecz sprawdzi się on w firmach, które faktycznie usług księgowych w takim zakresie potrzebują. Samo posiadanie pracownika odpowiedzialnego za naszą księgowość, codziennie, jest dla samego przedsiębiorcy również rozwiązaniem wygodnym. Ostatnia opcja to biuro rachunkowe. Jest to opcja najbardziej wszechstronna. Sprawdzi się zarówno w działalnościach jednoosobowych, małych, średnich oraz naprawdę dużych firmach. Wszystko dzięki temu, że nie tylko mamy szanse wybrać jedno z naprawdę wielu biur rachunkowych, ale mają one również naprawdę rozbudowane usługi, dzięki czemu idealny pakiet, dopasowany do naszych potrzeb, powinno udać się wybrać bez najmniejszych problemów. Sprawi to również, że koszty, które będziemy ponosić, będą proporcjonalne do świadczonych nam usług, więc nie przepłacimy. Jeżeli okaże się, że zakres usług świadczonych nam przez dane biuro już jest niekatulany, a my potrzebujemy czegoś innego, po prostu zmienimy pakiet czy ofertę, co jest zadaniem naprawdę prostym, przy czym nowa opcja znów będzie idealnie dopasowana do naszych nowych potrzeb. W przypadku zdecydowania się na biuro, za wszystko może być odpowiedzialne właśnie ono. Oczywiście naszym obowiązkiem będzie w takim wypadku dostarczanie do niego wszystkich dokumentów na czas. Podczas jego wyboru warto sprawdzić jaka opcja ich dostarczania będzie możliwa, czy mogą one docierać do biura rachunkowego drogą elektroniczną, czy musimy dostarczyć je w wersji […]

Artykuł Samodzielna księgowość, księgowy czy biuro rachunkowe – która opcja okaże się najlepsza dla Twojej firmy? pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>

Na odpowiednią księgowość decydujemy się, gdy zakładamy firmę lub zachodzą w niej odpowiednio duże zmiany. Opcji, na które możemy się zdecydować, jest naprawdę wiele. Trzy najpopularniejsze z nich to wybór samodzielny księgowego, narzędzia do samodzielnego prowadzenia księgowości lub wybór biura rachunkowego, które będzie za naszą księgowość odpowiedzialne. Która z tych opcji okaże się najlepsza w danej firmie oraz czym one się różnią? Na te pytanie odpowiadamy poniżej.

Zacznijmy od charakterystyki narzędzi do prowadzenia samodzielniej księgowości. Jest ich na rynku bardzo wiele i nie będziemy skupiać się na konkretnych z nich, pewne jest jednak to, że nie będzie problemu z dopasowaniem takiego narzędzia, by faktycznie odpowiadało na nasze rzeczywiste potrzeby. Zazwyczaj taka opcja – jedno z narzędzi – będzie najtańszą ze wszystkich trzech, co dla wielu jest plusem, zwłaszcza jeżeli chcemy ograniczać nasze koszty w tym zakresie. Minus jest jednak taki, że wtedy najczyściej my, samodzielnie, musimy odpowiadać za księgowość naszej firmy – musimy mieć na to czas, podobnie będzie ze zdobyciem odpowiedniej wiedzy oraz jej aktualizacją. Jeżeli firma jest mała a mym mamy możliwości, by samodzielnie prowadzić swoją księgowość, zdecydowanie się na odpowiednie narzędzie może być naprawdę dobrą opcją. Same narzędzia stają się coraz prostsze i intuicyjne, jednak nie zajmą się naszą księgowością za nas automatycznie – to wymaga znaczącego podkreślenia.

Innym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług zatrudnionego u nas księgowego. Opcja taka będzie jednak odpowiednia wtedy, jeżeli nasza firma faktycznie wymaga tego, by codziennie pracował w niej księgowy. Może się bowiem okazać, że nie ma dla niego tak dużo zadań, co sprawi, że poniesione przez nas koszty będą nieproporcjonalne do świadczonych nam przez pracownika usług. Pamiętajmy, że koszt to nie tylko sama pensja. Nie zapominajmy o szkoleniach, kursach, sprzęcie do pracy czy odpowiedniej przestrzeni w naszym biurze – wszystko to sprawia, że samodzielny księgowy jest opcją raczej drogą, lecz sprawdzi się on w firmach, które faktycznie usług księgowych w takim zakresie potrzebują. Samo posiadanie pracownika odpowiedzialnego za naszą księgowość, codziennie, jest dla samego przedsiębiorcy również rozwiązaniem wygodnym.

Ostatnia opcja to biuro rachunkowe. Jest to opcja najbardziej wszechstronna. Sprawdzi się zarówno w działalnościach jednoosobowych, małych, średnich oraz naprawdę dużych firmach. Wszystko dzięki temu, że nie tylko mamy szanse wybrać jedno z naprawdę wielu biur rachunkowych, ale mają one również naprawdę rozbudowane usługi, dzięki czemu idealny pakiet, dopasowany do naszych potrzeb, powinno udać się wybrać bez najmniejszych problemów. Sprawi to również, że koszty, które będziemy ponosić, będą proporcjonalne do świadczonych nam usług, więc nie przepłacimy. Jeżeli okaże się, że zakres usług świadczonych nam przez dane biuro już jest niekatulany, a my potrzebujemy czegoś innego, po prostu zmienimy pakiet czy ofertę, co jest zadaniem naprawdę prostym, przy czym nowa opcja znów będzie idealnie dopasowana do naszych nowych potrzeb.

W przypadku zdecydowania się na biuro, za wszystko może być odpowiedzialne właśnie ono. Oczywiście naszym obowiązkiem będzie w takim wypadku dostarczanie do niego wszystkich dokumentów na czas. Podczas jego wyboru warto sprawdzić jaka opcja ich dostarczania będzie możliwa, czy mogą one docierać do biura rachunkowego drogą elektroniczną, czy musimy dostarczyć je w wersji fizycznej – to bardzo istotny aspekt!

Dużym plusem zdecydowania się na biuro księgowe jest opcja wyboru takiego, które specjalizuje się w obsłudze firm o profilu podobnym do naszej. Zanim wybierzemy ofertę i podpiszemy umowę, warto sprawdzić jakich klientów do tej pory obsługiwali. W tym wypadku warto również zapoznać się z opinią osób z branży i zapytać ich, z usług jakich biur księgowych oni korzystają.

W przypadku zdecydowania się na biuro, chociaż w końcu to ono ma odpowiadać za naszą księgowość, warto mieć na uwadze fakt, że w przypadku jakichkolwiek błędów, to my, nie biuro, za nie odpowiada, stąd też to my będziemy pokrywać np. potencjalne kary. Każde biuro rachunkowe musi być jednak ubezpieczone na wypadek takich sytuacji, stąd warto sprawdzić, na jaką kwotę opiewa to ubezpieczenie (obowiązkowa jest bowiem jedynie najniższa kwota ubezpieczenia) – im będzie ona większa, tym lepiej dla nas w przypadku jakichkolwiek problemów.

Sama oferta biur księgowych staje się obecnie na tyle konkurencyjna, że niczym dziwnym jest fakt, że to właśnie na nie decyduje się coraz większa liczba polskich przedsiębiorców. A jeżeli poszukujecie odpowiedniego biura rachunkowego w Krakowie lub Małopolsce, warto zapoznać się z ofertą krakowskiego biura Raś&Raś – wiele lat doświadczenia, doświadczony personel, oferta atrakcyjna cenowo oraz dopasowana do potrzeb klientów – to wszystko sprawia, że biuro Raś&Ras może okazać się naprawdę znakomitym wyborem. Na ich stronie można również sprawdzić jakich klientów obsługują, do czego gorąco zachęcamy!

Artykuł Samodzielna księgowość, księgowy czy biuro rachunkowe – która opcja okaże się najlepsza dla Twojej firmy? pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/12/06/samodzielna-ksiegowosc-ksiegowy-czy-biuro-rachunkowe-ktora-opcja-okaze-sie-najlepsza-dla-twojej-firmy/feed/ 0
Najem samochodów służbowych dla celów prywatnych http://kongresfr.pl/2019/11/06/najem-samochodow-sluzbowych-dla-celow-prywatnych/ http://kongresfr.pl/2019/11/06/najem-samochodow-sluzbowych-dla-celow-prywatnych/#respond Wed, 06 Nov 2019 19:56:54 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/najem-samochodow-sluzbowych-dla-celow-prywatnych/ Problem rozliczenia samochodów służbowych w ramach prywatnego użytkowania jest już od bardzo dawna znany i trudno sobie z nim poradzić. Obecnie stosuje się już różne rozwiązania, w których najczęściej ustala się limit kilometrów do przejechania. Niekiedy wprowadza się rozwiązania ryczałtowe w formie kwoty miesięcznej, którą może wykorzystać dany pracownik. Rozliczanie samochodów służbowych wykorzystywanych na cele prywatne Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie aut jedynie w celach służbowych również w okresach urlopowych. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ w takim przypadku trudno powiedzieć jaka byłaby reakcja organów skarbowych, które musiałby wypracować stosowne rozwiązania. Teoretycznie od początku bieżącego roku sprawa ta została rozwiązana z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym. W związku ze sposobem traktowania od strony ryczałtu pojawia się jednak konieczność szukania alternatywnych rozwiązań, które będą tą sprawę rozwiązywać zarówno od strony podatku dochodowego jak i też podatku od towarów i usług. Proponuje się więc najem samochodów na cele prywatne, gdy są to auta służbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych Od początku roku mamy nowy system podatkowy, jeśli chodzi o wykorzystanie aut do celów prywatnych. Stosuje się tutaj formę ryczałtu w zależności od wielkości silnika danego samochodu. Gdy auto wykorzystuj się tylko przez jakąś część miesiąca do celów prywatnych taką ryczałtową stawkę przelicza się w sposób odpowiedni do ilości dni. Ten nowy sposób pozwala na lepsze rozlicznie podatków od osób fizycznych, które korzystają z auta służbowego do celów prywatnych. Podatek od towarów i usług Nieco większe trudności mamy jednak, gdy chodzi o podatek od towarów i usług, którego nie da się tak łatwo rozliczyć. Podatnikowi tak naprawdę powinno przysługiwać prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Są również takie sytuacje, w których podatku nie trzeba płacić i wymienione zostaną one w ustawie o podatku VAT. Tak wiec opodatkowanie nowego ryczałtu nie wystąpi i to będzie komplikować sprawę rozliczeń. Wydaje się, że w tej sytuacji, trzeba by pracować nad jakimś alternatywnym systemem, który dałby skuteczną możliwość rozliczenia korzystania z samochodu dla celów prywatnych. Być może właśnie takim rozwiązaniem alternatywnym może być najem takich samochodów od firmy, gdy mają być wykorzystywane w celach prywatnych.  

Artykuł Najem samochodów służbowych dla celów prywatnych pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Problem rozliczenia samochodów służbowych w ramach prywatnego użytkowania jest już od bardzo dawna znany i trudno sobie z nim poradzić. Obecnie stosuje się już różne rozwiązania, w których najczęściej ustala się limit kilometrów do przejechania. Niekiedy wprowadza się rozwiązania ryczałtowe w formie kwoty miesięcznej, którą może wykorzystać dany pracownik.

Rozliczanie samochodów służbowych wykorzystywanych na cele prywatne

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie aut jedynie w celach służbowych również w okresach urlopowych. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ w takim przypadku trudno powiedzieć jaka byłaby reakcja organów skarbowych, które musiałby wypracować stosowne rozwiązania. Teoretycznie od początku bieżącego roku sprawa ta została rozwiązana z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym. W związku ze sposobem traktowania od strony ryczałtu pojawia się jednak konieczność szukania alternatywnych rozwiązań, które będą tą sprawę rozwiązywać zarówno od strony podatku dochodowego jak i też podatku od towarów i usług. Proponuje się więc najem samochodów na cele prywatne, gdy są to auta służbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych Od początku roku mamy nowy system podatkowy, jeśli chodzi o wykorzystanie aut do celów prywatnych. Stosuje się tutaj formę ryczałtu w zależności od wielkości silnika danego samochodu. Gdy auto wykorzystuj się tylko przez jakąś część miesiąca do celów prywatnych taką ryczałtową stawkę przelicza się w sposób odpowiedni do ilości dni. Ten nowy sposób pozwala na lepsze rozlicznie podatków od osób fizycznych, które korzystają z auta służbowego do celów prywatnych.

Podatek od towarów i usług

Nieco większe trudności mamy jednak, gdy chodzi o podatek od towarów i usług, którego nie da się tak łatwo rozliczyć. Podatnikowi tak naprawdę powinno przysługiwać prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Są również takie sytuacje, w których podatku nie trzeba płacić i wymienione zostaną one w ustawie o podatku VAT. Tak wiec opodatkowanie nowego ryczałtu nie wystąpi i to będzie komplikować sprawę rozliczeń. Wydaje się, że w tej sytuacji, trzeba by pracować nad jakimś alternatywnym systemem, który dałby skuteczną możliwość rozliczenia korzystania z samochodu dla celów prywatnych. Być może właśnie takim rozwiązaniem alternatywnym może być najem takich samochodów od firmy, gdy mają być wykorzystywane w celach prywatnych.

 

Artykuł Najem samochodów służbowych dla celów prywatnych pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/11/06/najem-samochodow-sluzbowych-dla-celow-prywatnych/feed/ 0
Prawidłowa ewidencja ulg za innowacje http://kongresfr.pl/2019/11/04/prawidlowa-ewidencja-ulg-za-innowacje/ http://kongresfr.pl/2019/11/04/prawidlowa-ewidencja-ulg-za-innowacje/#respond Mon, 04 Nov 2019 13:45:26 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/prawidlowa-ewidencja-ulg-za-innowacje/ Przepisy podatkowe obowiązujące aktualnie w Polsce przewidują możliwość odliczenia połowy wydatków przeznaczonych na wdrażanie nowych technologii. Musimy jednak wiedzieć o warunkach jakie należy spełniać, aby móc dokonać takiego odliczenia. Jest to między innymi ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środków przeznaczonych na nabycie danej technologii. Najlepszym rozwiązaniem jest uznanie pieniędzy wydanych na daną technologię za środki niematerialne i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej – nie rachunkowej. Należy również dobrze zastanowić się nad tymi najbardziej szczegółowymi kwestiami, bowiem to właśnie od nich zależy, czy całość zrobimy tutaj faktycznie dobrze. Przede wszystkim należy upewnić się co do tego, że spełniamy warunki określone w art. 18B ustawy o CIT. Do warunków tych należy uznanie tego typu nakładów za wartość niematerialną i prawną oraz wprowadzenie ich do ewidencji. Musimy również pamiętać o tym, że uznanie ich za wartość niematerialną i prawną powinno odbyć się w zgodzie z artykułem 16b ustawy o CIT. Nie możemy kierować się tutaj wyłącznie przepisami o rachunkowości, bowiem praktyka pokazuje, że te dwa pojęcia nie są ze sobą jednoznaczne. Za wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości uznajemy aktywa które nie mają wartości materialnej, które dana jednostka chce wykorzystać w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością; okres ich wykorzystywania musi wynosić minimum 12 miesięcy. Wartości takie nie muszą należeć bezpośrednio do danej jednostki. Mogą one być użytkowane na zasadzie leasingu lub dzierżawy czy też innej, określonej w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ustawa opisuje 7 różnych warunków które potwierdzają, że dana jednostka ponosi konkretne korzyści lub ryzyko wynikające z użytkowania takich wartości. Bardzo ważnym zagadnieniem jest użytkowanie danej wartości na zasadzie prawa leasingowego. Oznacza to, że jednostka nie jest co prawda jej właścicielem, ale mimo wszystko może wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych lub ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, co daje również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli jednak chcemy mówić o wartości niematerialnej w świetle przepisów podatkowych, to musi ona być własnością lub współwłasnością danej jednostki. Może to również być umowa leasingowa, ale trzeba wówczas spełnić kilka warunków związanych między innymi z czasem jej trwania. Na temat przepisów tych istnieje zresztą wiele kontrowersji, i niektórzy podatnicy od czasu do czasu odwołują się od decyzji Urzędu Skarbowego. Należy zatem śledzić wszystkie związane z tym informacje aby wiedzieć, jakie kroki najlepiej jest tutaj podejmować.

Artykuł Prawidłowa ewidencja ulg za innowacje pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Przepisy podatkowe obowiązujące aktualnie w Polsce przewidują możliwość odliczenia połowy wydatków przeznaczonych na wdrażanie nowych technologii. Musimy jednak wiedzieć o warunkach jakie należy spełniać, aby móc dokonać takiego odliczenia. Jest to między innymi ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środków przeznaczonych na nabycie danej technologii.

Najlepszym rozwiązaniem jest uznanie pieniędzy wydanych na daną technologię za środki niematerialne i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej – nie rachunkowej. Należy również dobrze zastanowić się nad tymi najbardziej szczegółowymi kwestiami, bowiem to właśnie od nich zależy, czy całość zrobimy tutaj faktycznie dobrze. Przede wszystkim należy upewnić się co do tego, że spełniamy warunki określone w art. 18B ustawy o CIT. Do warunków tych należy uznanie tego typu nakładów za wartość niematerialną i prawną oraz wprowadzenie ich do ewidencji. Musimy również pamiętać o tym, że uznanie ich za wartość niematerialną i prawną powinno odbyć się w zgodzie z artykułem 16b ustawy o CIT. Nie możemy kierować się tutaj wyłącznie przepisami o rachunkowości, bowiem praktyka pokazuje, że te dwa pojęcia nie są ze sobą jednoznaczne. Za wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości uznajemy aktywa które nie mają wartości materialnej, które dana jednostka chce wykorzystać w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością; okres ich wykorzystywania musi wynosić minimum 12 miesięcy. Wartości takie nie muszą należeć bezpośrednio do danej jednostki. Mogą one być użytkowane na zasadzie leasingu lub dzierżawy czy też innej, określonej w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ustawa opisuje 7 różnych warunków które potwierdzają, że dana jednostka ponosi konkretne korzyści lub ryzyko wynikające z użytkowania takich wartości. Bardzo ważnym zagadnieniem jest użytkowanie danej wartości na zasadzie prawa leasingowego. Oznacza to, że jednostka nie jest co prawda jej właścicielem, ale mimo wszystko może wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych lub ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, co daje również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli jednak chcemy mówić o wartości niematerialnej w świetle przepisów podatkowych, to musi ona być własnością lub współwłasnością danej jednostki. Może to również być umowa leasingowa, ale trzeba wówczas spełnić kilka warunków związanych między innymi z czasem jej trwania. Na temat przepisów tych istnieje zresztą wiele kontrowersji, i niektórzy podatnicy od czasu do czasu odwołują się od decyzji Urzędu Skarbowego. Należy zatem śledzić wszystkie związane z tym informacje aby wiedzieć, jakie kroki najlepiej jest tutaj podejmować.

Artykuł Prawidłowa ewidencja ulg za innowacje pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/11/04/prawidlowa-ewidencja-ulg-za-innowacje/feed/ 0
Skutki podatkowe poza Unią Europejską http://kongresfr.pl/2019/07/01/skutki-podatkowe-poza-unia-europejska/ http://kongresfr.pl/2019/07/01/skutki-podatkowe-poza-unia-europejska/#respond Mon, 01 Jul 2019 02:37:31 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/skutki-podatkowe-poza-unia-europejska/ – Coraz częstszą formą inwestycji, jest ta sygnaturowana logo Unii Europejskiej. O ile z rozliczeniem działalności, która ma siedzibę na terenie Unii nie ma większego problemu, to schody pojawiają się wtedy, gdy fundusz inwestycyjny bazuje poza granicami państw członkowskich. W takich przypadkach, zwrot nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu dywidend wypłaconych za udziały w polskiej spółce organy podatkowe muszą ustalić, czy podatnik wykonuje działalność na warunkach równoważnych z tymi, które stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terytorium Unii. Jeśli wyniki przeprowadzonych badań posiadają pozytywny efekt, to według decyzji Sądu Administracyjnego, należy wziąć pod uwagę wniosek o zwrot nadpłaty zapłaconego podatku od osób prawnych. Kołem napędowym tego typu rozwiązań, stała się sprawa z 2014 roku, rozpatrywana właśnie przez wyżej wymieniony Sąd Administracyjny w stolicy. Proces sądowy, dotyczył spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która ubiegała się o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz jego zwrot. Problem tkwił jednak w tym, iż system podatkowy w USA, znacznie różni się od rodzimego. Argumentem funduszu inwestycyjnego w walce o wygraną był fakt, że spółka w danym okresie posiadała siedzibę w Polsce, dlatego też podlega danym normom. Kolejną kwestią podjętą przez amerykańskiego podatnika, była teza która mówiła o tym, iż stosunek organów podatkowych ma charakter arbitralny, co jest krzywdzące w stosunku do spółek z poza granic Unii Europejskiej. Rzeczywiście, system zdaniem innych może być pewną formą dyskryminacji, powiem kryterium zwrotu podatku, oparte jest na zlokalizowaniu siedziby, co jest pojęciem względnym. Z jednej strony zwolnione są wszelkie dochody funduszy z siedzibą w Polsce, z drugiej zaś nie są zwolnione żadne dochody funduszy amerykańskich. Argumentacja amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, okazała się być wystarczająco silna. W rezultacie, warszawski Sąd Administracyjny, wyraził zgodę na ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostatecznie, Sąd nakazał organom podatkowym ponowną interpretację przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 updop oraz dokonać porównania działalności skarżącego funduszu z funduszami działającymi na podstawie regulacji krajowej, tym samym zalecając przyjęcie szerszej perspektywy w rozpatrywaniu tego typu wniosków.

Artykuł Skutki podatkowe poza Unią Europejską pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
– Coraz częstszą formą inwestycji, jest ta sygnaturowana logo Unii Europejskiej. O ile z rozliczeniem działalności, która ma siedzibę na terenie Unii nie ma większego problemu, to schody pojawiają się wtedy, gdy fundusz inwestycyjny bazuje poza granicami państw członkowskich. W takich przypadkach, zwrot nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu dywidend wypłaconych za udziały w polskiej spółce organy podatkowe muszą ustalić, czy podatnik wykonuje działalność na warunkach równoważnych z tymi, które stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terytorium Unii.

Jeśli wyniki przeprowadzonych badań posiadają pozytywny efekt, to według decyzji Sądu Administracyjnego, należy wziąć pod uwagę wniosek o zwrot nadpłaty zapłaconego podatku od osób prawnych. Kołem napędowym tego typu rozwiązań, stała się sprawa z 2014 roku, rozpatrywana właśnie przez wyżej wymieniony Sąd Administracyjny w stolicy. Proces sądowy, dotyczył spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która ubiegała się o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz jego zwrot. Problem tkwił jednak w tym, iż system podatkowy w USA, znacznie różni się od rodzimego. Argumentem funduszu inwestycyjnego w walce o wygraną był fakt, że spółka w danym okresie posiadała siedzibę w Polsce, dlatego też podlega danym normom. Kolejną kwestią podjętą przez amerykańskiego podatnika, była teza która mówiła o tym, iż stosunek organów podatkowych ma charakter arbitralny, co jest krzywdzące w stosunku do spółek z poza granic Unii Europejskiej. Rzeczywiście, system zdaniem innych może być pewną formą dyskryminacji, powiem kryterium zwrotu podatku, oparte jest na zlokalizowaniu siedziby, co jest pojęciem względnym. Z jednej strony zwolnione są wszelkie dochody funduszy z siedzibą w Polsce, z drugiej zaś nie są zwolnione żadne dochody funduszy amerykańskich. Argumentacja amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, okazała się być wystarczająco silna.

W rezultacie, warszawski Sąd Administracyjny, wyraził zgodę na ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostatecznie, Sąd nakazał organom podatkowym ponowną interpretację przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 updop oraz dokonać porównania działalności skarżącego funduszu z funduszami działającymi na podstawie regulacji krajowej, tym samym zalecając przyjęcie szerszej perspektywy w rozpatrywaniu tego typu wniosków.

Artykuł Skutki podatkowe poza Unią Europejską pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/07/01/skutki-podatkowe-poza-unia-europejska/feed/ 0
Podatek przy błędzie w akcie notarialnym http://kongresfr.pl/2019/05/16/podatek-przy-bledzie-w-akcie-notarialnym/ http://kongresfr.pl/2019/05/16/podatek-przy-bledzie-w-akcie-notarialnym/#respond Thu, 16 May 2019 21:51:47 +0000 http://kongresfr.pl/2020/05/15/podatek-przy-bledzie-w-akcie-notarialnym/ Jeśli sprzedajemy nieruchomość dopiero po pięciu latach od jej wcześniejszego nabycia to nie będziemy zobowiązani do tego, by płacić podatek. Jednak, gdy pojawia się jakaś wada aktu notarialnego może się okazać, że konieczne będzie spisanie drugiego aktu i wtedy obowiązującą będzie ta druga data. Zawieranie umowy w formie aktu notarialnego, jest koniecznością przy niektórych czynnościach prawnych. Tak będzie również przy kupowaniu nieruchomości. Trzeba wtedy dobrze sprawdzić czy cała umowa jest dobrze spisana, czy dokumenty są podpisane. Jeśli takiego podpisu nie ma na oryginalne to również odpisy będą nieważne a tym samym cały akt dotknie wada nieważności. Za tym natomiast pójdą poważne konsekwencje podatkowe. Nie ma aktu więc nie było sprzedaży Taka sytuacja już się zdarzała. W momencie, gdy jeden podatnik kupił nieruchomość i po 6 latach chciał ją podzielić okazało się, że oryginalny akt był niepodpisany i tym samym był nieważny, a w księgach wieczystych na nowo pojawili się wcześniejsi właściciele. Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości Jeśli chcemy to zmienić trzeba zawrzeć nową umowę sprzedaży, która będzie w formie aktu notarialnego i treścią będzie nawiązywać do poprzedniego aktu. Podatnik zdecydował się również wystąpić o interpretację do Izby Skarbowej, w której stwierdzał, że faktyczne nabycie nastąpiło już w 2002 roku, a więc pięcioletni termin już dawno minął. Izba Skarbowa nie patrzyła na to jednak w taki sam sposób i stwierdziła, że w tym przypadku podatnik jest zobowiązany do tego, by podatek uiścić. W przedstawionej w czerwcu interpretacji stwierdzono, że nabycie w 2002 roku nie ma żadnej wartości prawnej. Brak podpisów na akcie notarialnym prowadzi do tego nieważności, a co za tym idzie jest to akt nieważny i do transakcji nie doszło. Zauważono, że płacenie podatków gruntowych nie jest elementem, który może konstytuować prawo własności. Nie da się również nabyć nieruchomości przez samą zapłatę. Dlatego tak naprawdę w tym przypadku sprzedaży w 2002 roku w ogóle nie było a spełniła się ona dopiero w roku 2015. Jeśli podatnik chciał swoje działki sprzedaż bez konieczności płacenia podatku dochodowego musi czekać aż do stycznia 2021 roku. Przedstawiona przez Izbę Skarbową interpretacja jest oczywiście niekorzystna dla podatnika, ale jej obalenie będzie szczególnie trudna, ponieważ obecnie przepisy zakładają, że brak podpisów notariusza zawsze prowadzi do nieważności aktu. Takie twierdzenia stawiają również prawnicy. Możemy także słyszeć interpretację ze strony ministerstwa sprawiedliwości, którego wiceminister stwierdził, że brak podpisów notariusza prowadzi do nieważności aktu notarialnego i nabycie nieruchomości w takim przypadku nie miało miejsca.

Artykuł Podatek przy błędzie w akcie notarialnym pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
Jeśli sprzedajemy nieruchomość dopiero po pięciu latach od jej wcześniejszego nabycia to nie będziemy zobowiązani do tego, by płacić podatek. Jednak, gdy pojawia się jakaś wada aktu notarialnego może się okazać, że konieczne będzie spisanie drugiego aktu i wtedy obowiązującą będzie ta druga data.

Zawieranie umowy w formie aktu notarialnego, jest koniecznością przy niektórych czynnościach prawnych. Tak będzie również przy kupowaniu nieruchomości. Trzeba wtedy dobrze sprawdzić czy cała umowa jest dobrze spisana, czy dokumenty są podpisane. Jeśli takiego podpisu nie ma na oryginalne to również odpisy będą nieważne a tym samym cały akt dotknie wada nieważności. Za tym natomiast pójdą poważne konsekwencje podatkowe. Nie ma aktu więc nie było sprzedaży Taka sytuacja już się zdarzała. W momencie, gdy jeden podatnik kupił nieruchomość i po 6 latach chciał ją podzielić okazało się, że oryginalny akt był niepodpisany i tym samym był nieważny, a w księgach wieczystych na nowo pojawili się wcześniejsi właściciele. Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości Jeśli chcemy to zmienić trzeba zawrzeć nową umowę sprzedaży, która będzie w formie aktu notarialnego i treścią będzie nawiązywać do poprzedniego aktu. Podatnik zdecydował się również wystąpić o interpretację do Izby Skarbowej, w której stwierdzał, że faktyczne nabycie nastąpiło już w 2002 roku, a więc pięcioletni termin już dawno minął. Izba Skarbowa nie patrzyła na to jednak w taki sam sposób i stwierdziła, że w tym przypadku podatnik jest zobowiązany do tego, by podatek uiścić. W przedstawionej w czerwcu interpretacji stwierdzono, że nabycie w 2002 roku nie ma żadnej wartości prawnej. Brak podpisów na akcie notarialnym prowadzi do tego nieważności, a co za tym idzie jest to akt nieważny i do transakcji nie doszło. Zauważono, że płacenie podatków gruntowych nie jest elementem, który może konstytuować prawo własności. Nie da się również nabyć nieruchomości przez samą zapłatę. Dlatego tak naprawdę w tym przypadku sprzedaży w 2002 roku w ogóle nie było a spełniła się ona dopiero w roku 2015. Jeśli podatnik chciał swoje działki sprzedaż bez konieczności płacenia podatku dochodowego musi czekać aż do stycznia 2021 roku.

Przedstawiona przez Izbę Skarbową interpretacja jest oczywiście niekorzystna dla podatnika, ale jej obalenie będzie szczególnie trudna, ponieważ obecnie przepisy zakładają, że brak podpisów notariusza zawsze prowadzi do nieważności aktu. Takie twierdzenia stawiają również prawnicy. Możemy także słyszeć interpretację ze strony ministerstwa sprawiedliwości, którego wiceminister stwierdził, że brak podpisów notariusza prowadzi do nieważności aktu notarialnego i nabycie nieruchomości w takim przypadku nie miało miejsca.

Artykuł Podatek przy błędzie w akcie notarialnym pochodzi z serwisu Podatki CIT.

]]>
http://kongresfr.pl/2019/05/16/podatek-przy-bledzie-w-akcie-notarialnym/feed/ 0