Podatki CIT

- Coraz częstszą formą inwestycji, jest ta sygnaturowana logo Unii Europejskiej. O ile z rozliczeniem działalności, która ma siedzibę na terenie Unii nie ma większego problemu, to schody pojawiają się wtedy, gdy fundusz inwestycyjny bazuje poza granicami państw członkowskich. W takich...

-- Ogół zasad dotyczących leasingu na samochód określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta mówi, że tego typu koszty, a więc związane z dzierżawą pojazdu nie mieszczą się w tzw. kilometrówce. Na początku bieżącego roku rozpoznano zaś...

Przepisy podatkowe obowiązujące aktualnie w Polsce przewidują możliwość odliczenia połowy wydatków przeznaczonych na wdrażanie nowych technologii. Musimy jednak wiedzieć o warunkach jakie należy spełniać, aby móc dokonać takiego odliczenia. Jest to między innymi ujęcie w ewidencji...